Voorwaarden

Wat vragen wij aan u?

 • U heeft voor chronische aandoeningen en voor aan huis behandelingen in de meeste gevallen een verwijzing nodig van uw behandelend arts. In de verwijzing moet de reden voor de behandeling aan huis staan.
 • Informeer voor de zekerheid, voor het begin van de behandeling, naar de mogelijke financiële gevolgen van een behandeling aan huis. U kunt hiervoor uw verzekering bellen of op internet de voorwaarden nakijken. Mogelijk kan uw familie, mantelzorgers of verzorgende dit doen. Ook wij kunnen u hierover informeren.
 • Wij vragen u, afspraken met de fysiotherapeut die u niet kunt nakomen, uiterlijk 24 uur voor de behandeling af te zeggen. Omdat wij op afspraak werken reserveren wij tijd voor u. Bij het niet afzeggen van gereserveerde tijd of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak, behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de voorgenomen behandelingstijd in rekening te brengen.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Onze richtlijn voor de tijdsduur van een behandeling inclusief administratie is 30 minuten.
 • Wij behandelen bij u thuis waar mogelijk en in de praktijkruimte waar nodig.
 • Bij een vertraging van meer dan vijftien minuten stellen wij u hiervan op de hoogte.

 

 • Leren en verbeteren: FysioPlusThuis wil graag weten wat u van onze zorg vindt. Natuurlijk hopen wij dit van u persoonlijk te horen, zodat wij onze zorg kunnen blijven verbeteren. Ook verzekeraars willen om die reden graag weten wat u van onze zorg vindt. Daarom werken wij met Qualiview. Dit betekent dat u aan het eind van de behandeling een vragenlijst krijgt die u in mag vullen, eventueel samen met iemand anders. Het is niet verplicht, maar wij stellen het zeer op prijs als u ons wilt helpen onze kwaliteit te verbeteren. Via de deze link  ziet u een filmpje met meer informatie over Qualiview.

 

 • In onze praktijk werken wij volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
 • De fysiotherapeuten van FysioPlusThuis staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF (in het register Geriatriefysiotherapeut).
 • De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de Modelregeling Fysiotherapeut – Patiënt (PDF-document) zoals overeengekomen door de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.
 • Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In onze Privacy Policy staat wat dit voor u betekend. Als u akkoord gaat met het behandelplan gaat u ook akkoord met onze Privacy Policy. U kunt de privacy Policy vinden op onze website en bij ons opvragen. Wij zullen u er bij de start van onze behandeling op wijzen en naar vragen
 • FysioPlusThuis is deelnemer van de Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie van het KNGF . Indien u een klacht heeft over uw fysiotherapeut, dan kunt u dat altijd eerst met uw behandelaar bespreken. Levert dit geen bevredigende oplossing of heeft u nadere vragen, is het mogelijk om de klachtenfunctionaris van het KNGF telefonisch te benaderen. Neem hiervoor contact op met KNGF Ledenvoorlichting via 033-467 29 29. (Ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur). Hier leest u daar meer over
 • Wilt u via mail met mij communiceren over zorginhoudelijke zaken of persoonsgegevens doorgeven dan vraag ik u dit veilig te doen via de beveiligde mail: m.terwellepeperzak@zorgmail.nl . Andersom maak ik, in zulke gevallen,  ook gebruik van deze mail en ontvangt u een mail met extra code en eventueel sms via uw mobiel, voor extra beveiliging.